Jak podłączyć prąd do działki - procedura krok po kroku
| | |

Jak podłączyć prąd do działki – procedura krok po kroku

Cześć. Zawsze podczas budowy utrudnieniem dla przyszłych inwestorów jest podłączenie prądu do nieruchomości. Wpis ten dedykuje nie tylko osobą, które zamierzają wybudować budynek ale także dla wszystkich tych, który zamierzają zakupić działkę budowlaną. Zobacz całą procedurę oraz sam oceń jakie będą tego koszty. Zapraszam do lektury 🙂
Pamiętaj iż prąd jest jednym z najważniejszych mediów. Kanalizację można zastąpić innym zbiornikiem na nieczystości. Wodę studnią a gaz innymi elementami zasilającymi np. właśnie prądem.

Jak doprowadzić prąd

Najpierw wyjaśnijmy pojęcia. Czym jest przyłącz energetyczny: jest to odcinek zewnętrznej instalacji elektrycznej łączący linię elektroenergetyczną z instalacją odbiorczą. Czyli instalacją do licznika energii elektrycznej. Wszystko co jest od licznika po nasze mieszkanie jest to instalacja wewnętrzna.

Rodzaje przyłącza energetycznego. Przyłącz może być napowietrzny lub też kablowy. Przyłącz napowietrzny jest realizowany poprzez napowietrzne podłączenie od przewodów linii napowietrznej do złącza umieszonego na stojaku dachowym bądź też umocowanego do ściany domu który chroniony jest izolatorem.

Kablowe prowadzone jest od linii kablowej – podziemnej do posesji. Kablowe może być również prowadzone od najbliższego słupa linii napowietrznych. W przypadku kablowego podłączenia skrzynkę z licznikiem umiejscawia się w linii ogrodzenia. W przypadku napowietrznego doprowadzenia energii elektrycznej na ścianie budynku. 

Zlokalizowanie licznika w linii ogrodzenia jest wygodne dla obu stron gdyż nie wymaga ono obowiązku udziału inwestora podczas odczytu liczników.

O ostatecznych warunkach podłączenia zawsze decyduje zakład energetyczny pomimo, że to inwestor decyduje jakie podłączenie chce wybrać. Zakład energetyczny kieruje się również możliwościami technicznymi. 

Pamiętaj iż przyłącze napowietrzne zawsze szpeci elewację budynku oraz jest narażone na różne szkody. Np. spadające gałęzie drzew. Wykonanie takiego przyłącza jest jednak tańsze od przyłącza kablowego. 

Pamiętaj również iż zakład energetyczny ma prawo dokonać odmowy wykonania przyłączy jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione. W takim przypadku może od inwestora żądać pokrycia kosztów wykonania takiego przyłącza. 

Wykonanie przyłącza to dość długie okresy czasu. Jeżeli nie chce się tracić go aż zakład energetyczny go wybuduje możemy żądać wybudowania przyłącza tymczasowego. Najczęściej jest to zwykła rozdzielnica budowlana zamontowana na słupie energetycznym od której prowadzony jest kabel wprost na twoją budowę. Przyłącze takie nie może być użytkowane dłużej niż rok. Koszt wykonania zależy od warunków sieciowych.

Jaka moc przyłączeniowa

Prawdopodobnie zetkniesz się z tym podczas wypełniania wniosku  o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Wniosek taki stanowi podstawę do określenia przez przedsiębiorstwo możliwości przyłączenia do sieci oraz ustalenia wysokości opłat.
Na czas budowy wystarcza przeważnie moc w wysokości od 5 do 8 kw. Pamiętaj iż mówimy tutaj o budynkach jednorodzinnych. W przypadku innych budynków jest to inna wartość.

Docelowa moc przyłączeniowa zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz od ilości odbiorników. W domu jednorodzinnym, które nie posiada elektrycznego ogrzewania, podgrzewacza wody oraz kuchni elektrycznej najczęściej wystarcza moc w wysokości 10 kw. W domach w których korzystamy z kuchni elektrycznej to około 15 kw. Jeżeli dom ogrzewasz prądem to jest to wartość 30kw. W dzisiejszych czasach rzadko stosuje się jednak moc poniżej 15kw.

Formalności

Formalności o dostarczenie prądu zawsze uzgadniasz z operatorem systemu w danym regionie. Najpierw zwracasz się do operatora z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci. Pamiętaj iż operator ma obowiązek przyłączenia do sieci jeżeli tylko w danej gminie zostały opracowane założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną. Jeżeli zatem w mpzp dana nieruchomość widnieje pod zabudowę to zakład ma obowiązek podłączenia do sieci. 
Po złożeniu wniosku zakład ma 14 dni na wydanie warunków przyłączeniowych do sieci wraz z projektem. Termin przyłączenia nie powinien przekraczać od 6 do 12 miesięcy. Każdy obszar w polsce ma inne wysokości opłat ustalone przez danego operatora. Koszt doprowadzenia prądu napowietrznie jest jednak tańszy od kablowego. O wysokości kosztów również dowiesz się w danej jednostce obsługującej twój teren.

Procedura krok po kroku

Od czego zacząć i jak wygląda cała procedura w krokach. Zobacz:

 1. W pierwszej kolejności jest zamówienie mapy do celów projektowych u geodety oraz zaznaczenia na niej położenia domu oraz planowanej skrzynki elektrycznej. Jeżeli zamówiłeś projekt wszystkim tym zajmie się biuro projektowe i wszelkie te informację naniesie.
 2. W odpowiednim oddziale dla naszej miejscowości składamy wniosek określenie warunków przyłączenia wraz z mapą oraz aktem własności działki.
 3. Urząd wydaje warunki przyłączenia wraz z propozycją umowy o przyłączenie.
 4. Podpisujesz umowę o przyłączenie.
 5. Ten krok można podzielić w zależności od dokonanego wyboru.
  5.1. Zakład przejmuje całość prac po czym ty wnosisz opłatę za przyłączenie. W formie razy lub za całość.
  5.2 inną formą może być iż we własnym zakresie przygotujesz dokumentację (projekt przyłącza, uzgodnienie w zakładzie i zud- zakład uzgodnień dokumentacji projektowej oraz zgłosisz budowę w starostwie)
 6. Możesz również opcjonalnie zlecić uprawnionemu elektrykowi wykonanie tymczasowej linii zasilającej. Po odebraniu jej przez odpowiedni organ oraz zamontowaniu licznika i podłączeniu do sieci podpisujesz umowę o sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budowy oraz podłączasz kabel na plac budowy.
 7. Dostarczasz do zakładu energetycznego potwierdzoną notarialnie zgodę na lokalizację złącza kablowego w ogrodzeniu posesji bądź złącza na terenie posesji.
 8. Zakład realizuję budowę przyłącza docelowego.
 9. Elektryk – oczywiście uprawniony dokonuje montażu instalacji wewnętrznej. Prowadzi kabel od domu do skrzynki złącza w ogrodzeniu lub do skrzynki na elewacji budynku i demontuje przyłącze tymczasowe.
 10. Zakład łączy się z przygotowaną instalacją. Odbiera instalację i zakłada licznik w skrzynce.
 11. Pospisujesz umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Wnioski

Jak widzisz cały proces jest dość skomplikowany. Jeżeli zlecisz projekt budynku dla biura projektowego załatwi większość rzeczy za ciebie. A ile kosztuje taki projekt zobaczysz tutaj.

Masz pytania?

Napisz do mnie!

Similar Posts