Kiedy możesz odmówić obioru mieszkania od dewelopera (1)
| |

Kiedy możesz odmówić obioru mieszkania od dewelopera

Cześć! W tym wpisie postaram ci omówić kiedy możesz odmówić odbioru mieszkania od dewelopera. O tym co sprawdzić podczas odbioru mieszkania omawiałem w tym wpisie. Zobaczysz tam również jakie skutki rodzi odbiór mieszkania z wadami.

Kiedy następuje odbiór mieszkania

Odbiór lokalu czy to mieszkalnego czy też użytkowego lub lokalu usługowego następuje przed umową przenoszącą własność, która to może być podpisana po formalnym zakończeniu budowy. 

Kiedy możesz odmówić odbioru mieszkania

Nabywca powinien być poinformowany przez dewelopera o możliwości odbioru mieszkania. Jeżeli na takie zawiadomienie nabywca się nie stawi to wówczas deweloper powinien wyznaczyć kolejny termin odbioru. Jeżeli nabywca w dalszym ciągu nie stawia się na odbiór to jest to podstawa od odstąpienia od umowy deweloperskiej. Taki przypadek skutkuje również możliwością wystąpienia o karę umowną. Oczywiście jeśli umowa taką przewiduje. 

Innym przypadkiem jest taki iż nabywca pojawią się w wyznaczonym terminie na odbiór mieszkania jednak odmawia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Np. z powodu iż uważa, że lokal posiada wady. Czy możesz tak postąpić i odmówić podpisania protokołu? Generalnie możesz ale tylko w kilku specyficznych sytuacjach (musisz stwierdzić iż przedmiot umowy różni się w sposób istotny od parametrów zawartych w umowie) którymi są: 

  • różnica powierzchni mieszkania np. 5%
  • brak okna czy też balkony
  • inny układ pomieszczeń
  • materiały budowlane różniące się z tymi z prospektu informacyjnego

Uzasadniona odmowa od przejęcia nieruchomości skutkuje możliwością rozwiązania umowy deweloperskiej.

Innym przypadkiem jest gdy lokal czy to mieszkalny czy użytkowy spełnia założenia umowy oraz prospektu informacyjnego i projektu budowlanego a pomimo tego masz zastrzeżenia do jakości wykonania. Mogą to być zastrzeżenia takie jak: brak kąta prostego, niedomykające się okna, krzywe ściany, brak instalacji (które powinny być według projektu oraz prospektu). W takiej sytuacji nie masz prawa odmówić podpisania protokołu odbioru mieszkania. W takiej sytuacji musisz przyjąć iż wszystko zostało wykonane poprawnie jednak zauważone usterki powinny być dokładnie opisane w protokole odbioru. Po wpisaniu usterek do protokołu odbioru deweloper powinien w ciągu 14 dni się do nic ustosunkować. Czyli w odpowiedzi powinieneś dostać odpowiedź iż usterki zostaną usunięte lub też nie. Jeżeli jest odmowa usunięcia usterek to powinna ona być uzasadniona. Jeżeli deweloper nie chce usunąć usterek, które powinien to ma możliwość obniżenia ceny. Jeżeli deweloper odmówi uznania wad to jest to podstawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Pamiętaj, że jak podpiszesz protokół w którym są wyszczególnione usterki to nie zwalnia cię to z prawa żądania usunięcia lub obniżenia ceny. Jeżeli w takim protokole nie wskażesz wszystkich wad to nadal masz prawo żądać ich usunięcia z tytułu rękojmi. Co można zaliczyć do rękojmi przeczytasz w tym wpisie. Artykuł 556 kodeksu cywilnego mówi iż wady zgłoszone do roku czasu uważa się jakby były już od samego początku przejęcia nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz wadę np. w postaci nie zamykającego się okna to domniemywa się iż istniała ona od samego początku przejęcia nieruchomości. Deweloper jeżeli się temu sprzeciwi musi dostarczyć dowody iż było inaczej. Jest to sytuacja korzystna dla nabywców. 

Wnioski

Gdy odmawiasz odebrania przedmiotu umowy to w twoim interesie powinno być spisanie odpowiedniego protokołu. Stwierdzi on iż stawiłeś się na odbiorze. Często pojawiają się kwestie sporne. Jedna strona uważa inaczej a druga inaczej. Dlatego zawsze dobrze jest udokumentować wszystko zdjęciami lub nagraniem wideo. Są to najlepsze dowody w dalszych postępowaniach sądowych. Których oczywiście nikomu nie życzę i mam nadzieję iż nikt z was nie będzie miał takich sytuacji.

Masz pytania?

Napisz do mnie!

Similar Posts