Spory podczas podpisywania protokołu odbioru robót
| |

Spory podczas podpisywania protokołu odbioru robót – co powoduje podpisanie protokołu?

Hej:) pewnie nie raz spotkałeś się z sytuacją taką jak odbiór robót. Często przy tym zdarzają się sytuację iż inwestor boi się podpisać protokołu bo co w przypadku jeżeli będą błędy w wykonawstwie. Poniżej zapoznam cię z sytuacją czym jest protokół odbioru i co powoduje.

Protokół odbioru robót - czy musisz go podpisywać?

Zawierając z wykonawcą umowę o wykonanie określonych prac budowlanych inwestor zobowiązuje się do przygotowania robót zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wszelkie niezbędne projekty oraz decyzje. Wykonawca natomiast zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu w zleceniu prac zgodnie z ustalonym z inwestorem harmonogramem oraz wykonanych zgodnie z projektem oraz sztuką i wiedzą techniczną. Po wykonaniu prac w umowie zawsze zapisane są informację do tyczące wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest wypłacane po odbiorze robót protokołem odbioru.

Zgodnie z przepisami nie masz prawa odmówić podpisania protokołu odbioru robót jeżeli zostały wykonane. Po wykonaniu przez wykonawcę prac powinien cię o tym zawiadomić i powinno dojść do podpisania protokołu odbioru robót. Chyba, ze prace zostały wykonane niezgodnie z projektem. Wtedy można odmówić podpisania protokołu odbioru.

Co w sytuacji gdy wyjdą wady po podpisaniu protokołu odbioru robót?

Częstym zmartwieniem inwestorów jest strach przed podpisaniem protokołu odbioru iż mogą pojawić się jakieś niezgodności. Pamiętaj jednak iż do protokołu powinny być wpisane wszystkie zauważone wady oraz zapisy dotyczące terminów oraz sposobu ich usunięcia. Nie wpisanie jakiejś wady do protokołu wcale nie świadczy iż je nie ma! Podpisanie protokołu odbioru jest dopiero podstawą do wystawienia faktury za usługi przez wykonawcę.

To iż nie wpiszesz wad do protokołu, których nie zauważyłeś nie świadczy iż nie należą ci się świadczenia z tego tytułu.
Rękojmia – jej data rozpoczęcia jest ważna właśnie od dnia od którego podpisałeś protokół odbioru robót! 

Innym sposobem jest odszkodowanie z tytułu nienależycie spełnionej umowy. Jest to jednak temat na osobny wpis:) który mam nadzieję iż będzie bardzo ciekawy:)

Wnioski

Mam nadzieję iż przybliżyłem ci temat protokołów odbioru robót. Do czego służy i jakie spory może wywoływać. Pamiętaj jeżeli wykonawca wykona pracę to protokół powinien zostać spisany. Należy wpisać do niego wszelkie zauważone uwagi. Od dnia jego podpisania zaczynają biec również wszelkie terminy jak rękojmia do których jak najbardziej masz pełne prawa.

Masz pytania?

Napisz do mnie!

Similar Posts