Odległość domu od nielegalnie wybudowanego obiektu budowlanego

Odległość domu od nielegalnie wybudowanego obiektu budowlanego

Często pytanie mnie czy zabudowa sąsiedniej działki może wpłynąć na ewentualną zabudowę twojej działki. Oczywiście, że tak!! Przepisy jasno określają jakie odległości należy zapewnić pomiędzy budynkami. Zwracałem na to uwagę we wpisie dotyczącym działki budowlanej na której możesz nic nie wybudować! 
Dlatego tak ważne jest sprawdzić zawsze co dzieje się na sąsiednich działkach!

Odległość domu od nielegalnie wybudowanego obiektu budowlanego

Jak wspomniałem przepisy określają odległości pomiędzy budynkami. Dokładnie nie będę przytaczał jakie są to odległości ale są podane minimalne w zależności czy to ściany z oknami czy też nie.
Często sprawdzane jest czy na sąsiednią działkę zostało wydane pozwolenie na budowę. Czyli czy sąsiad coś buduje czy też nie. Jeżeli posiada prawomocne pozwolenie na budowę to nawet jeżeli budynek jest jeszcze nie wybudowany to musisz zapewnić odległość swojego nowo budowanego obiektu od obiektu sąsiada zgodną z przepisami.

Co w sytuacji gdy na działce sąsiedniej stoi nielegalnie wybudowany obiekt budowlany?
Przed każdym rozpoczęciem budowy następuje etap projektowania. Na tym etapie sporządza się również mapę do celów projektowych. Na tą mapę wrysowywane jest zagospodarowanie naszej działki oraz wszelkie ważne odległości od poszczególnych obiektów znajdujących się na działce naszej jak i sąsiedniej.

Pamiętaj: przepisy mówiące o odległościach między budynkami nie mówią nic o tym czy budynki te muszą posiadać prawomocne pozwolenie na budowę.

Oznacza to iż jeżeli na sąsiedniej działce został wybudowany nielegalnie budynek to musimy zachować odpowiednie odległości od niego wynikające z warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie!

Sprawę nielegalnie wybudowanego obiektu możesz zgłosić do nadzoru budowlanego. To oni będą rozstrzygać co dalej z budynkiem. Czy można przeprowadzić jego legalizację czy też będzie wydany nakaz rozbiórki.

Wnioski

Jak widzisz to iż ktoś nielegalnie wybuduje budynek sąsiadujący z twoją działką może to wpłynąć również na twoją budowę. Może ją albo ograniczyć czy też uniemożliwić lub po prostu znacznie odsunąć w czasie.

Sprawy związane z legalnością wybudowanego obiektu mogą trwać latami. Sprawdź zatem fizycznie przed zakupem działki co znajduje się na sąsiedniej nieruchomości. Nie ważne czy wybudowane zgodnie z przepisami czy też nie może zagrażać twojej przyszłej inwestycji.

Masz pytania?

Napisz do mnie!

Similar Posts